Image
Nahoru
Navigace

Jednotný vizuální styl

Podtrhuje firemní identitu a vytváří povědomí o značce.
Jednotnost grafiky tiskovin a dalších propagačních materiálů dodává firmě na důvěryhodnosti a prestiži. Je to součást firemní komunikace.

Objednat si vizuální styl

Navrhuji všechny prvky firemního stylu (corporate identity – CI)

Navrhnu vám moderní a nadčasový vizuální styl. Jeho součástí je vždy design manuál (manuál firemního stylu), který vás povede v jeho aplikování.

Díky jednotné grafické identitě ulehčíte potenciálnímu zákazníkovi orientaci – ať už navštíví váš web nebo vaši provozovnu, či od vás dostane vizitku nebo e-mail – vždy bude na první pohled vědět, kde je, nebo kdo ho kontaktuje.

Odlišit se je podmínkou úspěchu
Jednou ze základních podmínek úspěchu v podnikání je být zapamatovatelný a rozpoznatelný. K tomu pomůže tzv. jednotná grafická identita (corporate identity).
CI je vhodná pro každou firmu
Corporate identity vám pomůže při tvorbě veškerých firemních tiskovin od vizitek, objednávek a faktur, přes ceduli nad provozovnou, až po letáky, billboardy nebo webové stránky.
Manuál vizuálního stylu
Manuál následně určuje vzhled a přípravu všech vizuálních prostředků, pomocí kterých společnost vizuálně komunikuje s veřejností.
Základní součásti manuálu
  • firemní logo – použití na různých podkladech, v různých barevnostech. Popisuje min. velikost loga, nesprávné varianty jeho použití (jak se logo nesmí používat, aby nenarušilo grafický styl firmy), ochrannou zónu atd.
  • firemní barvy a jejich použití (definice barev, podle nichž je identifikuje grafik i tiskárna, povolené barevné kombinace atd.)
  • písmo – definuje jaké písmo firma používá v dopisech, v e-mailech, na webových stránkách apod.
  • vizitky
  • objednávky, faktury, dodací listy, smlouvy apod.
  • firemní dopis a e-mail
  • letáky, billboardy…
  • webové stránky (grafický návrh webu není součástí manuálu, ale bývají zde uvedeny základní definice nejdůležitějších grafických prvků)

Ukázky corporate identity

Uložit