Image
Nahoru
Navigace

Grafika pro on-line propagaci

Od bannerů až po design profilů na sociálních sítích.

Mám zájem

Navrhuji rozličné druhy reklamních
i obsahových formátů:

 • bannery (zejména pro Google – AdWords a Seznam – Sklik, AdSense, Facebook)
 • grafika pro firemní i osobní profily na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube).
 • infografiky

Při návrhu reklamních formátů pro internet není estetická stránka hlavním kritériem úspěchu. Výkon reklamy (měřeno nejčastěji mírou prokliku – CTR) je možné grafickým zpracováním výrazně ovlivnit. Proto při její tvorbě respektuji a aplikuji grafická pravidla, která zvednou míru prokliku vaší reklamy a přivedou více zákazníků.

Základní grafická pravidla pro zvýšení míry prokliku bannerů
 • Vizuální hierarchie informací (zvýraznění důležitého)
 • Jednoduchá grafika
  (přehlednost, srozumitelnost)
 • Použití tlačítka a výzva k akci
  (tzv. call to action)
 • Jasně definovaný okraj banneru (často nevíme, jaké bude pozadí stránky)
 • Čitelnost a kontrast textu
 • Vhodné písmo
 • Design vychází z firemní identity (okamžité spojení se značkou)
 • Správné použití relevantních obrázků (velikost, obsah, směr pohledu osob…)
 • Vytvoření dojmu naléhavosti (omezená akce…)

Ukázky prací pro on-line marketing