Image
Nahoru
Navigace

Propagační a firemní tiskoviny

Navrhuji všechny možné druhy tiskovin – od letáku, přes brožury až po billboard. Zpracuji vám je od grafického návrhu přes sazbu až po finální data pro tiskárnu.

Chci cenovou nabídku

Grafické návrhy tiskovin

Návrhy firemních a reklamních tiskovin jsou nedílnou součástí mé práce (inzeráty, letáky, pozvánky aj.) – tištěná média jsou stále základním komunikačním nástrojem většiny firem. Další skupinou jsou firemní prezentace umístěné ve veřejném prostoru – billboardy, stojany, poutače…

Dobrý nápad a kvalitní grafický design jsou cestou, jak vaše sdělení odlišit od konkurence, jak zaujmout čitatele a zároveň zlepšit vnímání vaší značky.  V případě katalogů a firemních brožur umožní dobrý návrh orientaci zákazníků ve vaší nabídce.

Kvalitní grafika není jen efektní design. Dobrý grafický návrh má přehledně rozčlenit informace, zvýšit jejich srozumitelnost, zdůraznit priority a přitom nerezignovat na atraktivitu.

Nejběžnější druhy tiskovin
 • reklamní letáky
 • brožury
 • vizitky
 • katalogy, produktové listy
 • firemní periodika (časopisy, bulletiny)
 • pozvánky
Co potřebuji o zakázce vědět?
 • Jaký typ tiskoviny požadujete a komu je určena?
 • Formát, rozsah a případně barevnost
 • Strukturu textového obsahu (typ obsahu: hladká sazba, tabulky, grafy, obrázky)
 • U katalogu, brožury a časopisu také typ vazby
 • Počet a druhy obrazových reprodukcí

Ukázky tiskovin