Image
Nahoru
Navigace

Klient

Zámecký dvůr Všeradice

Rok

2017

Pro Zámecký dvůr Všeradice jsem navrhovala 2 loga a celkový koncept grafiky pro další použití.

LOGA

Nová loga (a grafika) by primárně měla zastupovat celý dvůr a pivovar, sekundárně celou širokou nabídku (hostinec, ubytování, muzeum a galerii, wellness, minigilf, kovárnu atd.) Vše najdeme v jednom historickém dvoře. Proto jsem v obou návrzích pracovala s tímto konceptem:

  • návrh A – pro něj jsem zvolila nejvýraznější architektonický prvek – historickou bránu, která je svým tvarem nezaměnitelná a vytvořila jsem její stylizaci. Obsah loga (brána) tak odkazuje na historii a dlouhou tradici, ale styl loga zůstavá moderní a přenáší celý koncept do současnosti
  • návrh B – čtverec symbolizuje „dvůr“, areál, jeho přerušení v protilehlých místech odkazuje na vstupní brány do Dvora. Jedná se o abstraktnější a minimalistickejší logo, ale jeho jednoduchost umožňuje využít bohatší paletu doplňkových grafických prvků. Opět v sobě obsahuje jak odkaz na místo a jeho bohatou historii, tak nynější modernější ráz Dvora s jeho širokými a kvalitními službami.

Loga jsou navržena tak, že je možné využívat jejich horizontální i verikální varianty dle potřeby, a to v široké škále jejich použití (od vizitek až po potisk na textil).
Jsou jednodušší a moderní, aby byla snadno čitelná pro rozsáhlou škálu materiálů, kde jsou a budou využívána.

KONCEPT

Koncepčně jsem se snažila grafiku rozvést tak, aby dobře korespondovala s logem, byla moderní a zároveň tam byl určitý odkaz k tomu „venkovskému“ – obloučky (zároveň mohou odkazovat i k tvarosloví obloučků střešní krytiny), nebo chevron cik-cak vzor (případně pruhy a vzor vytvořený z „čtverce“ z loga).