Image
Nahoru
Navigace

Dvůr Všerad

Pro Zámecký dvůr Všeradice jsem v roce 2017 navrhovala 2 loga a celkový koncept grafiky pro další použití.

Loga

Nová loga a grafika by primárně měla zastupovat celý dvůr a pivovar, sekundárně celou širokou nabídku (hostinec, ubytování, muzeum a galerii, wellness, minigilf, kovárnu atd.) Vše najdeme v jednom historickém dvoře. Proto jsem v obou návrzích pracovala s tímto konceptem:

  • návrh A – pro něj jsem zvolila nejvýraznější architektonický prvek – historickou bránu, která je svým tvarem nezaměnitelná a vytvořila jsem její stylizaci. Logo tak odkazuje na historii a dlouhou tradici, ale styl loga je moderní a přenáší celý koncept do současnosti
  • návrh B – čtverec symbolizuje „dvůr“, areál, jeho přerušení v protilehlých místech odkazuje na vstupní brány do dvora. Jedná se o abstraktnější a minimalistickejší logo, ale jeho jednoduchost umožňuje využít bohatší paletu doplňkových grafických prvků. Opět v sobě obsahuje jak odkaz na místo a jeho bohatou historii, tak nynější modernější ráz Dvora s jeho širokými a kvalitními službami.

Loga jsou navržena tak, že je možné využívat jejich horizontální i verikální varianty dle potřeby, a to v široké škále jejich použití (od vizitek až po potisk na textil).
Jsou jednodušší a moderní, aby byla snadno čitelná pro rozsáhlou škálu materiálů, kde by byla využívána.

Koncepty

Koncepčně jsem se snažila grafiku rozvést tak, aby dobře korespondovala s logem, byla moderní a zároveň tam byl určitý odkaz k tomu „venkovskému“ – obloučky (zároveň mohou odkazovat i k tvarosloví obloučků střešní krytiny), nebo chevron cik-cak vzor (případně pruhy a vzor vytvořený z „čtverce“ z loga).

Prezentace loga a grafického konceptu A

Logo, logotype, corporate identity - Dvůr Všerad

Prezentace loga a grafického konceptu B

Logo, logotype, corporate identity - Dvůr Všerad

Návrh A

Logo, logotype Dvůr Všeradcedule Dvůr VšeradNávrh loga a cedule - Dvůr VšeradNávrh loga a etikety - Pivovar Všeradtriko Dvůr Všerad, trika

Návrh B

Logo, logotype Dvůr Všeradcedule Dvůr VšeradNávrh loga a cedule - Dvůr VšeradNávrh loga a etikety - Pivovar VšeradNávrh loga a etikety - Pivovar Všeradtriko Dvůr Všerad, trika