Dvůr Všerad

Pro Zámecký dvůr Všeradice (nově pojmenovaný Dvůr Všerad) jsem v roce 2017 navrhla 2 koncepty vizuální identity včetně log

Nová loga a grafika by primárně měla zastupovat celý dvůr a pivovar, sekundárně celou širokou nabídku (hostinec, ubytování, muzeum a galerii, wellness, minigolf, kovárnu atd.) Vše najdeme v jednom historickém dvoře, proto jsem v obou návrzích pracovala s konceptem, který k němu odkazuje.

Identita vždy ladí s logem, je moderní, ale zároveň je v ní i určitý odkaz k „venkovskému“ stylu, jak si klient přál. Nově zrekonstruované budovy mají architektonicky stále venkovský ráz, stejně tak interiér restaurace a muzeum M. D. Rettigové, které je součástí komplexu.

Logo, logotyp embosovaný - Dvůr Všerad

Návrh A – pro návrh loga jsem zvolila nejvýraznější architektonický prvek, historickou bránu, která je svým tvarem nezaměnitelná a vytvořila jsem její stylizaci.

Význam loga tak odkazuje na historii a dlouholetou tradici, ale jeho styl je moderní a přenáší celý koncept do současnosti.

Použitá barevná paleta částečně vychází z barevnosti budov – výrazných terakotových střech a světlé barvy omítky.

Grafickým prvkem, který odkazuje k „venkovskému stylu“ jsou tu obloučky. Zároveň symbolizují i tvarosloví střešní krytiny.

Logo, logotyp embosovaný - Dvůr Všerad

Návrh B – čtverec v logu symbolizuje „dvůr“ – areál. Jeho přerušení v protilehlých místech odkazuje na vstupní brány do dvora.

Jedná se o abstraktnější a minimalističtější logo, ale jeho vizuální jednoduchost umožňuje využít bohatší paletu doplňkových grafických prvků. Opět v sobě obsahuje jak odkaz na místo a jeho bohatou historii, tak nynější modernější ráz dvora s jeho širokými a kvalitními službami.

Pro druhý grafický koncept jsem naopak vybrala modrou barvu, která se objevuje na fasádě některých dalších stavení a celkově zvolila chladnější tóny.

Použila jsem moderní chevron cik-cak vzor, který ovšem v sobě nese esenci původních venkovských opakujících se vzorů.

Dvůr Všerad brána

Použitelnost log

Loga jsou navržena tak, aby byla dobře použitelná pro širokou škálu jejich plánovaného užití (od vizitek až po potisk na textil). Navrhla jsem horizontální i vertikální varianty pro užití dle potřeby. Navíc tak, že textace se dá měnit, protože klient plánoval užívat nejen základní logo, ale i samostatné pro Pivovar Všerad aj.

Zdroj foto - Dvůr Všerad
Dva koncepty identity

 

Realizace

2017

pivní etiketa Dvůr Všerad
pivní etiketa Dvůr Všerad
Zdroj foto - Dvůr Všerad
Návrh loga a cedule, corporate identity - Dvůr Všerad
Návrh loga a cedule, corporate identity - Dvůr Všerad
Návrh loga a směrovky - Dvůr Všerad
Návrh loga a směrovky - Dvůr Všerad
Logo, logotyp Dvůr Všerad
Logo, logotyp Dvůr Všerad

Pojďme spolu vytvořit další skvělou značku!